Tietoturvallista kierrätystä

Tramel Oy on vuonna 2008 perustettu ympäristöpalveluissa ja kierrätysteollisuudessa toimiva yritys. Yritys toimii erityisesti metallipitoisten romujen ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kerääjänä sekä tietoturvallisena jatkokäsittelijänä. 

Tramel Oy:n palvelukonsepti vastaa teollisuuden laitevalmistajien ja tuottajien sekä jälleenmyyjien tarjoamaan kierrätyshaasteeseen. Läpinäkyvä ja avoin kierrätysprosessi tarjoaa reilun ja ympäristöystävällisyydessään tasokkaan asiantuntijapalvelun. Tramel Oy hyödyntää laitteet ja osat uudelleen tai jalostaa materiaalit ympäristövastuullisesti uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Ydintehtävämme on tarjota helppokäyttöisiä, ympäristön ja talouden kannalta kestäviä kierrätyspalveluita Suomessa ja Euroopassa. Tramel Oy on sertifioitu tuotajavastuulainsäädännön mukainen kierrätysoperaattori.

​Eurooppalainen kierrätysyhteiskunta edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden maahantuojat ja valmistajat huolehtivat kokonaisvaltaisesti kierrätyksen organisoimisesta. – Tramel tekee tämän ja enemmän. Materiaalien tuotteistamisprosessin lisäksi Tramel Oy tarjoaa kierrätys- ja asiantuntijapalveluita yrityksille ja kotitalouksille sekä kantaa yhteiskunnallista vastuuta rekrytoimalla myös osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä.

Tramel Oy kehittää palvelutarjoamaansa ydinprosessiensa suunnassa. Myyntiprosessit tukevat kierrätyspalvelujen. Tuotantoprosessissa huomioidaan ongelmajätteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteille tyypillisten sekä tietoturvakäsittelyn haasteet. Henkilöstön kehittämisprosessi valmentaa henkilöstöä Tramel Oy:n omiin prosesseihin ja luo työympäristön, jossa voi edelleen kouluttautua kiertotalouden työtehtäviin.

Yhteydenotto